Bedrijf

Comité van aanbeveling

Het is voor een kleine lokale stichting als de onze van groot belang dat wij gesteund worden door lokaal bekende personen die door hun positie en netwerk de bekendheid en betrouwbaarheid van de stichting kunnen vergroten door hun naam te verbinden aan Stichting Dromen zonder beperking. Het Comité kan helpen door de Stichting bij instanties, bedrijven en particulieren aan te bevelen, indien zij overwegen iets voor de maatschappij te doen. Zij zijn samen met onze vrijwilligers de beste ambassadeurs die wij ons kunnen wensen.

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:

 
Bart van Noordenne

Een aantal weken geleden bereikte mij het verzoek om in gesprek te gaan met Annet Visser over een nieuw op te richten stichting ‘Dromen zonder beperking’. Mede omdat ik Annet, als geboren Sliedrechter, redelijk goed ken, heb ik haar op onze locatie in Sliedrecht uitgenodigd. Tijdens ons gesprek werd haar enthousiasme en bevlogenheid om zich in te zetten voor mensen met een beperking snel duidelijk. Ik vond haar oprechte gevoel van betrokkenheid bij mensen, die met een beperking door het leven gaan, aandoenlijk. Het is voor mij dan ook een eer om gevraagd te worden deel uit te maken van het Comité van Aanbeveling van deze stichting. De stichting, bestaande uit vijf zeer enthousiaste mensen, gaat mensen met een beperking helpen hun droom te verwezenlijken. Hierbij krijgen zij ondersteuning van een tiental vrijwilligers, een aantal sponsoren en ondernemers die dit initiatief van harte ondersteunen.
Ik wil mijn naam graag aan de stichting ‘Dromen zonder beperking’ verbinden en hoop dat dit initiatief, mede door de tomeloze inzet van alle betrokkenen, een groot succes wordt!


Bart van Noordenne

  
  

Geert Tieman

 

 

 

Zeker in het huidige tijdsgewricht waarin de formele structuren en voorzieningen in Nederland worden gereduceerd of zelfs afgebouwd, is het voor een gemeenschap – zoals de Sliedrechtse – belangrijk dat informele structuren worden opgetuigd, zodat de individuele burgers, die daar op eigen kracht minder goed toe in staat zijn, kunnen worden geholpen om hun wensen te realiseren.

Sliedrecht heeft een sterke gemeenschapszin, waaraan een initiatief zoals Dromen Zonder Beperkingen niet vreemd is. Er zijn echter mensen zoals Peter de Borst voor nodig om dergelijke processen te entameren. Ik heb daar veel waardering voor. Toen hij me vroeg om de commissie van aanbeveling – na het vertrek van Joost Schelling (welk een schier ondraaglijke last rust op mijn schouders) – te completteren, heb ik niet lang geaarzeld.

Geert Tieman

 
  
 
 
Nicole Boer


Van harte ondersteun ik de Stichting Dromen zonder Beperking. We leven in een maatschappij waarbij we steeds vaker op elkaar aangewezen zijn en dan is het fijn dat er een stichting in het leven geroepen wordt zoals de Stichting Dromen zonder Beperking. Een geweldig initiatief! Hoe mooi is het om de zwakkeren onder ons te kunnen helpen…, hun een mooie dag aan te bieden…, vaak met een klein gebaar…  Ik zal met alle liefde mijn brede netwerk uitzetten en aanspreken indien dit nodig is om een droom te verwezenlijken. Heel veel succes en heel veel mooie dromen gewenst voor dit prachtige Sliedrechts initiatief!
 
 
Dirk van der Borg

Burgemeester Dirk van der Borg heeft zijn naam aan ons Sliedrechtse initiatief verbonden. Hij laat ons weten zeer vereerd te zijn om toe te treden tot het Comité van Aanbeveling van de stichting Dromen zonder beperking. "Een prachtig initiatief, ik ben erg blij dat in ons dorp zoveel sociaal en maatschappelijk betrokken inwoners zijn die zich belangeloos inzetten voor mensen met een beperking". Als bestuur zijn wij heel blij dat onze burgemeester onze stichting in naam wilt steunen.

 

Waarom DZB?

Ieder mens droomt
en in dromen bestaan geen beperkingen!

Dáárom dus!

Meld je droom aan Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter