Bedrijf

Al bijna 100 dromen in vervulling laten gaan

Over de stichting

Ontstaan van de stichting

Wat begon met een droom...

In november 2013 heeft initiatiefnemer Peter de Borst zijn droom naar buiten gebracht, om samen met anderen, de dromen van mensen met een beperking waar te kunnen gaan maken, door een stichting hiervoor in het leven te roepen. De grootste beperking, voor mensen met een beperking, is vaak het onbegrip van de samenleving. Bewustwording creëren door aandacht hiervoor te vragen door het waarmaken van dromen van de doelgroep staat centraal.Binnen korte tijd heeft een groep enthousiaste maatschappelijk betrokken mensen veel werk verricht om de stichting Dromen zonder beperking op 3 april 2014 op te richten.


Passie en bewogenheid...

Stichting Dromen zonder beperking, of kortweg DZB, is ontstaan vanuit de passie en bewogenheid met hen die door een beperking al zo vaak moeite hebben om mee te doen in de samenleving.
Het waarmaken van dromen wordt bemoeilijkt door de eigen beperking, als ook het onbegrip en ontbreken van het bewustzijn binnen de samenleving.

Aanleiding voor de oprichting van Stichting Dromen zonder beperking was dat de stichtingsvorm de meest geschikte rechtsvorm is om op structurele basis activiteiten te organiseren en gelden te genereren die deze dromen van de doelgroep binnen de Sliedrechtse samenleving waar kunnen maken.De stichting werd opgericht en notarieel geregistreerd op 03-04-2014 te Sliedrecht. Ingeschreven bij KvK te Rotterdam onder nummer 60403292. Per december 2014 is aan ons de ANBI status toegekend onder nummer 853895181.

Doelstellingen:

  • Dromen van mensen met een beperking helpen uit te laten komen, zodat hun dagelijkse problemen even vergeten worden

  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

  • De Stichting beoogt het algemeen nut
Neem contact op
Onze werkwijzeOnze werkwijze

BestuurBestuur

ANBI en JaarverslagenANBI en Jaarverslagen

Comité van aanbevelingComité van aanbeveling

Waarom DZB?

Ieder mens droomt
en in dromen bestaan geen beperkingen!

Dáárom dus!

Meld je droom aan Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter